8 listopada 2016

Power Speech

14976059_10205797345731760_1321880465_o

Zdarzenia przedstawiane w wystąpieniu zmierzają do prezentacji wyjątkowego skoku spadochronowego, którym Polacy ustanowili nieoficjalny rekord świata oraz trzy oficjalne rekordy Europy.

Słuchacz nie jest jednak informowany o tym, co jest ostatecznym celem wystąpienia. Jest do niego wprowadzany poprzez:

  • dwa odbywające się na sali proste eksperymenty psychologiczne z obszaru podejmowania decyzji,DCIM100GOPRO
  • prezentację wybranych zagadnień społecznych w skali mikro i makro,
  • refleksje zlęknionego adepta sportu spadochronowego,
  • wyjaśnienie motywacyjnych mechanizmów psychologicznych, którym podlegają stojące w obliczu ekstremalnych wyzwań zespoły ludzkie.

Uczestnik spotkania poznaje kulisy podejmowania zmieniających się stale decyzji związanych z udziałem w skoku. Widzi rozterki, wątpliwości, zrezygnowanie, obawy oraz paraliżujący lęk, który „nakazuje” wycofanie się z projektu. Autor opisuje swoje wyobrażenia, błędne wnioski, czarnowidztwo, ale również wszystkie korzyści, które stały się największą wartością wyjścia ze strefy komfortu.

Udział w projekcie przyniósł nieoczekiwane niezwykle pozytywne zmiany w sposobie pojmowania swoich własnych zasobów do radzenia sobie z wymaganiami otoczenia, ale również w relacjach z bliskimi oraz środowiskiem zawodowym, społecznym i zadaniowym.

Głównym celem spotkania może być zarówno podniesienie poziomu motywacji do angażowania się w realizację ścieżki osobistego oraz zawodowego rozwoju, ale również świadomość pozytywnego wpływu zaakceptowania własnych słabości, które stają się paliwem potrzebnym do wyjścia ze strefy komfortu ku zmianom tak bardzo charakterystycznym dzisiejszej pogoni życia.

Korzyści te można zobrazować w czterech obszarach:1524239_750694798299631_5030734059992571600_o

OSOBISTE – autodiagnoza postawy przyjmowanej w sytuacji funkcjonowania społecznego dokonana na tle obserwacji siebie samego – „czy to, czego się boję rzeczywiście jest straszne?”. Rozpoznanie potrzeby angażowania własnych zasobów psychologicznych do realizacji rozwoju osobistego.

ZAWODOWE – poznanie nieświadomych mechanizmów grupowych wpływających na procesy podejmowania decyzji w sytuacjach zawodowych i osobistych.

ZESPOŁOWE – Możliwość dokonania refleksji w obszarze własnej postawy w sytuacjach, 1. Mój wpływ na innych – mój udział w decyzjach o pokonywaniu barier, 2. Wpływ innych na mnie – wpływ na podejmowane przeze mnie decyzje.

PROGRAMOWE – podniesienie poziomu motywacji do realizacji ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego poprzez pokonywanie wyobrażeń dotyczących przyszłych potencjalnych trudności. Utworzenie zbioru metafor, które staną się „kotwicami” do pracy w kolejnych etapach ścieżki planu rozwojowego.

Historia skoku oraz przebieg całego projektu, a tym samym bardzo mocno i analitycznie rozszerzona treść wystąpienia, znalazły swój dokładny opis w książce „Historia tysiąca lęków”.

historia-tysiaca-lekow-ebook-tomasz-kozlowski

Jest to spojrzenie z perspektywy człowieka, który boi się konsekwencji ekstremalnych aktywności, ale pomimo szeregu wątpliwości przekracza granicę lęku, wyobrażeń i ciążących na nim oczekiwań otoczenia i pokonując samego siebie przekracza niewidzialną granicę zmiany.

Wnioski czytelnika ukierunkowane są na dwie główne refleksje: po pierwsze – każdy zwykły człowiek może wziąć udział w najbardziej ekstremalnych aktywnościach, nie trzeba być do tego nadczłowiekiem, a po drugie – nie ma możliwości doświadczenia poczucia bycia spełnionym, jeżeli nie pokona się samego siebie.