8 listopada 2016

Konsultacje

10423744_10202494290837452_4203336449731542804_nPraca konsultingowa w ramach procesów grupowych najczęściej zogniskowana jest w dwóch obszarach, tj. szkoleń i warsztatów dla zespołów, a w konsekwencji tego, coachingu realizowanego na rzecz osób tymi zespołami zarządzającymi.

Głównym celem pracy z managerami jest wsparcie elastycznego zarządzania kompetencjami osobistymi i managerskimi w obszarze relacji interpersonalnych oraz przywództwa w środowisku biznesowym i zespołowym.

Cele pośrednie, to:

WIEDZA – Zrozumienie zjawisk leżących u podstaw wykorzystywania osobistego potencjału oraz ograniczeń, pod wpływem których potencjał ten nie jest w pełni angażowany. Poznanie metod zmierzających do dokonywania skutecznej autodiagnozy własnego funkcjonowania. Zrozumienie zjawisk psychologicznych leżących u podstaw funkcjonowania zespołów (dynamika procesów grupowych, dysfunkcje zespołowe, nieświadome mechanizmy społeczne, tworzenie się i upadki zespołów, zespół w obliczu kryzysu psychologicznego wywołanego czynnikiem zewnętrznym i wewnętrznym) oraz wzajemnych relacji pomiędzy jednostką a zespołem.

UMIEJĘTNOŚCI – rozpoznanie wewnętrznych, osobistych mechanizmów warunkujących przebieg procesów decyzyjnych oraz motywów warunkujących jakość relacji interpersonalnych w środowisku kooperacji z innymi ludźmi. Sprawne zarządzanie informacją zwrotną w obu kierunkach komunikacji. Rozpoznawanie nieświadomych zjawisk, którym podlegają członkowie zespołu pod wpływem dynamiki procesów grupowych. Wykorzystywanie dynamiki grupowej na rzecz polepszenia jakości relacji z zespołem oraz w zespole. Zarządzanie zespołem w oparciu o wiedzę na temat procesów psychicznych w sytuacjach kryzysowych.

POSTAWY – rozwinięcie świadomości możliwości sprawnego wykorzystania istniejącego już potencjału. Rozwinięcie świadomości możliwości wykorzystywania zjawisk grupowych na rzecz polepszenia własnego funkcjonowania oraz sprawności w zarządzaniu pracą zespołową. Rozwinięcie świadomości możliwości wykorzystywania strategii radzenia sobie opartej o trzy podstawowe komponenty, tj. racjonalność, elastyczność i dalekowzroczność.